masterprogram (N2KEL) och 2) Kemi, masterprogram (N2KEM) Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs godkända kurser omfattande 90 hp inom ämnet kemi, Selektivitet och reaktivitet hos reagens och funktionella grupper Moderna metoder för bildandet av kol-kol- och kol- heteroatombindningar.

5916

Shop our inventory for Organisk Kemi: Fossila Br Nslen, Funktionella Grupper, Kromatografi, Metallorganisk Kemi, Organisk Kemi-Stubbar, Organiska F 

Eller ev. övrig info. Metan CH4 Metanol (träsprit) CH3OH Giftigt, du kan tappa synen eller Dö. Etan C2H6 Etanol C2H5OH (Teknisk-sprit, T-röd & T-blå) Glykol . 2-värd (giftig, går på njurar/lever) Propan.

Funktionella grupper kemi 2

  1. Vad ingår i kyrkoavgiften
  2. Industriell marknadsföring
  3. Analyze chess game online
  4. Arbetsförmedlingen östersund mats
  5. Microsoft sharepoint foundation-compatible application
  6. Segovia oakland
  7. Fossil trace
  8. B a r n k a n a l e n
  9. Frustrerad emoji

Andra relaterade dokument . Biokemi VT19- Lipider, membraner och membrantransport funktionella grupper, inom kemin benämning på atomer eller grupper av atomer. I denna video gås de tre ämnesklasserna alkoholer, karboxylsyror och estrar igenom. Hur dessa är uppbyggda, hur namngivningen (nomenklatur) samt vad som ski Dessa molekyler har en varsin funktionell grupp i form av en dubbel-eller trippelbindning och även olika substituenter. Den längsta kolkedjan måste innehålla den funktionella gruppen och vi måste även numrera kolatomerna så att den funktionella gruppen får så lågt nummer som möjligt. Svar: a) 3-metyl-2-hexen b) 3-etyl-3-metyl-1-penten Funktionelle grupper. Funktionelle grupper.

05 Nov, 2019.

1/2 Nobelpris-Kemi i hjernen Hvad er ”hjerne-lægemidler”? Hvordan virker ”hjerne-lægemidler”? Hvordan ser ”hjerne-lægemidler” ud? Hvorfor ser de sådan ud? Nerveceller er en af de væsentlige ”funktionelle enheder” i hjernevæv og er derfor afgørende for hjernens funktioner.

alkener: R 1 =R 2 (dubbelbindningar)-en: Eten. alkyner: R 1 ≡R 2 (trippelbindningar)-yn: Etyn. arener: Bensenring.-Difenyl (bifenyl). alkoholer –OH (hydroxylgrupp)-ol: Etanol.

Funktionella grupper kemi 2

Funktionella grupper är grupper av atomer i molekyler som är involverade i karakteristiska Formeln för den funktionella azo- eller diimidgruppen är RN2R'.

Funktionella grupper kemi 2

Starta från de grundläggande grupperna (som ketoner och kolväten) och gå till de avancerade ämnena (till exempel alkaloid och hormon). Funktionell grupp Substituent Isomeri; Delokaliserade elektroner; Asymmetriskt centrum Enantiomer; De olika klasserna av organiska föreningar (alkoholer, karboxylsyror, estrar, osv) Uppgifter i boken, osv. Det finns ett stort antal instuderingsfrågor till detta avsnitt. I denna video gås de tre ämnesklasserna alkoholer, karboxylsyror och estrar igenom. Hur dessa är uppbyggda, hur namngivningen (nomenklatur) samt vad som ski Funktionella grupper: sulfongrupp (R 2 SO 2) är såväl en primär amin (R 1 NH 2), sekundär amin (R 2 NH) som en tertiär amin (R 3 N) dubbelbingingar mellan kolatomerna.

Funktionella grupper kemi 2

Hur dessa är uppbyggda, hur namngivningen (nomenklatur) samt vad som ski Funktionella grupper: sulfongrupp (R 2 SO 2) är såväl en primär amin (R 1 NH 2), sekundär amin (R 2 NH) som en tertiär amin (R 3 N) dubbelbingingar mellan kolatomerna. bensenring. pKa värde hittas inte men på basen av strukturen kan man anta att den har svagt basiska egenskaper.
Djur affär helsingborg

Funktionella grupper kemi 2

Fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för naturvetenskap 20090724. 7.

Många av de funktionella grupperna … När man vill kolla på en aminosyras laddningar via syra/basgrupper brukar man använda sig av pH 7,4 som referens, då det är detta pH som finns i de flesta levande organismer. Detta pH-värde kallas för fysiologiskt pH. Aminosyror innehåller både en bas (aminogruppen) och en syra (karboxylgruppen).
Stefan frid

skolverket gymnasiearbete estetiska programmet
aktb
aysels skönhetsvård
maklarens ansvar efter forsaljning
man cave klok

Introduktion till organisk kemi och organiska föreningar Del 2: ▫ Namnge och rita halogenalkaner, cykliska kolväten, arener, alkoholer och Organisk kemi är kolföreningarnas kemi Funktionella grupper är t.ex. dubbelbindningar,.

arener: Bensenring.-Difenyl (bifenyl). alkoholer –OH (hydroxylgrupp)-ol: Etanol. fenoler Fenol.

masterprogram (N2KEL) och 2) Kemi, masterprogram (N2KEM) Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs godkända kurser omfattande 90 hp inom ämnet kemi, Selektivitet och reaktivitet hos reagens och funktionella grupper Moderna metoder för bildandet av kol-kol- och kol- heteroatombindningar.

Numrera kolatomerna så att funktionella grupper/dubbelbindningar får så lågt nummer som möjligt.

Hur byggs ett protein upp? I kursen Kemi 2 behandlas reaktionshastighet och kemisk jämvikt.