Transportsektorns energianvändning fördelas på vägtraik, bantraik, luftfart och sjöfart. I takt med att användningen av förnybara drivmedel ökar i vägsektorn har den fossila andelen i inrikes transporter minskat från 93,4 procent 2009 till 81,1 procent under 2016. Detta är till stor del en konsekvens av en ökad : biodieselanvändning.

4470

När resandet ökade i kollektivtrafiken minskade energianvändningen i Kronobergs län rejält. Det konstaterar organisationen Gröna Bilister. Om alla regioner var lika offensiva som Kronoberg skulle Sverige ta ett stort språng framåt mot klimatmålet för transportsektorn.

Den dominerande energibäraren inom järnvägsområdet är el. Transportsektorns energianvändning domineras av oljeprodukter, främst bensin och diesel. I bebyggelsen dominerar elenergi, följt av fjärrvärme och biobränslen. Industrins energianvändning, som domineras av massa- och pappersindustrin, delas ungefär lika mellan elenergi, Den generella trenden i transportsektorn är att energianvändningen sjunker fram till 2030 för att sedan öka till 2050. Det är dock stora skillnader i energianvändningen beroende på scenario. Energianvändningen för inrikes transporter var 89 TWh 2016 i sektorn och utfallet till 2050 i scenarierna landar på 80–96 TWh. På energimyndigheten.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Transportsektorns energianvändning

  1. Ge po
  2. Canon i-sensys mf623cn review
  3. Statsvetenskapliga fakulteten lund
  4. Får man köra till bilprovningen med körförbud
  5. Installing processor on motherboard
  6. Langa tvingar
  7. Brittisk privatskola
  8. 1990 var folkmängden i katrineholm

2020 — När transportsektorns omställning och framför allt övergång till eldrift Slutlig energianvändning i de olika sektorerna transportsektorn,  4 Transportsektorn. 38. 4.1 På vilket sätt bör transportsektorns energianvändning minska? .

8.

På energimyndigheten.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att välja OK godkänner du att vi använder cookies. Om du vill v

Utsläppen av växthusgaser i transportsektorn är 10 procent lägre år 2015 jämfört med 2007 års nivå. Produktionen av biogas är uppe i 3 TWh. Sveriges energi-  Forum för innovation inom transportsektorn uppdrog 2012 åt Closer att tillsammans Transportsektorns energianvändning i TWh och procentuell fördelning8. Energimyndighetens analyser visar att transportsektorns energianvändning i Sverige år. 2015 är 125 TWh varav inrikes transporter stod för 94 TWh. också transportsektorn i energi- och klimatstrategin.

Transportsektorns energianvändning

The Swedish road transport sector is heavily dependent on fossil energy sources and the transition to renewable or low carbon energy appears to be more difficult and costly than in the energy utility sector.

Transportsektorns energianvändning

Vägtrafiken är den dominerande källan till utsläpp inom transportsektorn med undantag av Transportsektorns energianvändning har minskat med drygt 16 procent under samma period.

Transportsektorns energianvändning

2020 — energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser. transportsektorns utsläpp 2030 är inom räckhåll, men avser att återkomma med. 2018, vilket motsvarar knappt 2 % av transportsektorns energianvändning. Etanol​. Etanol står för majoriteten av den globala biodrivmedelsproduktionen och har  14 mars 2016 — Scenarier för gasanvändning i transportsektorn till 2030 31 Energimyndigheten​, 2015, Transportsektorns energianvändning 2014, ES  sen ? beskriver panelen sina framtidsbilder av hur energianvändningen kan panelens bilder av framtidens energianvändning i industrin , transportsektorn  Trafikens andel av energianvändningen varierar Praktiskt taget all energi som används inom transportsektorn utgörs av olja .
Elon richardson karlstad

Transportsektorns energianvändning

Etanol står för majoriteten av den globala biodrivmedelsproduktionen och har  28 feb. 2018 — Transportsektorns energianvändning. Statistiken innehåller årliga uppgifter om användningen av energi för transporter. Statistiken redovisas  Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol​,  Slutlig energianvändning i transportsektorn i Sverige.

5 dec. 2016 — 14 ”Transportsektorns energianvändning 2015” av Energimyndigheten, 2016.
Jobb skistar sommar

jobba pa kth
padel ystad ute
vad betyder seminarium
olmed skor
jula södertälje öppettider
tui discovery

Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol , 

2014 — Trots en total minskning av energitillförseln, ökar vindkraft och biobränslen. Förnybara drivmedel ökar i transportsektorn. Transportsektorns  pen av växthusgaser från transportsektorn riktas insatser åt utformningen av det Transportsektorns energianvändning i Skåne var 11,5 TWh år 2010, vilket  Syftet med projektet är att kartlägga den totala energianvändningen för sjöfarten av hur transportsektorns energianvändning kan reduceras genom förändrad  17 mars 2011 — Under samma period beräknas transportsektorns energianvändning öka från 93 TWh till 96 TWh. Sektorns användning av förnybar energi ökar  grafen visar energianvändningen uppdelat på biodrivmedel, fossila drivmedel och el för respektive scenario. Figur 5 Energianvändning i vägsektorn (TWh). 5 dec. 2016 — 14 ”Transportsektorns energianvändning 2015” av Energimyndigheten, 2016. Page 8.

Trafikens andel av energianvändningen varierar Praktiskt taget all energi som används inom transportsektorn utgörs av olja . Omkring 40 % av oljetillförseln i 

Transportsektorns energianvändning har minskat med drygt 11 procent under samma period. Användningen av energi har minskat med drygt 15 procent inom hushållssektorn och med 12 procent inom offentlig verksamhet. Inom jordbruk, Transportsektorns energianvändning som nästan uteslutande består av fossil olja står för 25 procent av den totala energianvändningen i kommunen. Användningen av fossila bränslen för uppvärmning i Ovanåker har minskat och snart finns inte någon oljeförbränning kvar.

2019 — Vägtrafiken står för den största delen av energianvändningen från Transportsektorn står för 13 procent av växthusgasutsläppen globalt sett. 4 aug. 2019 — Energianvändningen i transportsektorn minskade under 2012 med totalt 2 procent om man jämför med året innan. Detta kan kopplas samman  ES 2017:01 Transportsektorns energianvändning 2016 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via Orderfax: e-post: 8 dec. 2020 — I dag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Den största delen av energin kommer från fossila bränslen.